top of page

Gizlilik Politikası

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bir taraftan  Bagdat Cad. Camfıstıgı sok. Tac Is Merkezi No:2/10 İSTANBUL- TURKIYE adresinde mukim SAM BEBEK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Aşağıda kısaca “SAM&CO.” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.samandco.com.tr internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

A. Sözleşmenin Başlangıcı

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. SAM&CO., aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

B. Üye’nin Hak Ve Yükümlülükleri

            Site, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

            Üye, Site’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

            Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile SAM&CO.’nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

            Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle SAM&CO.’nun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; SAM&CO., Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

            Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

            Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve SAM&CO. tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden SAM&CO. sorumlu tutulamaz.

            SAM&CO. ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı SAM&CO. silip silmemekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

            Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde SAM&CO.’ un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

            Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. SAM&CO. tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

            Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. SAM&CO.’in izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

            Üye, SAM&CO.’nun Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, SAM&CO.’nun uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

            Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı SAM&CO.’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

            Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

            Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.

            Üye, işbu üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikasını okuyup kabul ettikten sonra kendisine SAM&CO. tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, SAM&CO. tarafından kendisine elektronik posta ile Üye’den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

            Üye, istediği herhangi bir zamanda günlük/haftalık gönderilen e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak tek tıkla, kolayca e-mail üyeliğinden çıkabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “üyeliklerim” bölümünden e-mail üyeliklerini kolayca iptal edebilir.

C. SAM&CO.’in Hak Ve Yükümlülükleri

            Aşağıda belirtilen durumlarda, SAM&CO.’nun kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

                        Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

                        Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

                        Üyelere, SAM&CO. tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

                        Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

                        Üyenin, SAM&CO. kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak SAM&CO.’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının SAM&CO. tarafından tespit edilmesi durumunda,

                        Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

            SAM&CO., Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket edecektir. Aksi takdirde SAM&CO.’in iş bu sözleşmeyi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Üye ise iş bu gizlilik politikasını, üyelik sözleşmesini onaylayarak siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

            Gizlilik Politikası

                        Siteye üye olunması durumunda, daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

                        SAM&CO., veri bankasında topladığı müşterilere ait e-mail adreslerini ve kişisel bilgileri, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-maillerin iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarını sadece SAM&CO. bünyesinde kullanacaktır.

                        Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmaz.

                        Sitede toplanan bilgiler sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak; ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, müşterilerin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğini güçlendirmek amaçları için kullanılır.

                        Site’nin içerik bölümünün zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile veya bazı istatistiki değerlendirmeler yapmak için yahut Site’nin işlevlerinin veya SAM&CO.’nun faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile ya da tanıtım amacıyla reklam, tedarik ve benzeri konularda da sitede kullanılan bilgiler kullanılabilir ya da işbirliği edilen firmalarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile) ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Bununla birlikte, SAM&CO., işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satamaz. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. Ayrıca SAM&CO., kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

                        Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması gerektiğini kabul etmiş sayılır.

                        SAM&CO., işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

            SAM&CO., tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üyeyi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üye’nin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, SAM&CO., ilgili Üye’nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

D. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi Ve Yürürlük

            Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

            Üye, SAM&CO.’nun gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

            SAM&CO. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. SAM&CO.’nun, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. SAM&CO., gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

            Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

            Üye, SAM&CO.’nun Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

E. Genel Hükümler

            İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

            Üye’nin Site’ye üye olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

            Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

            Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın SAM&CO. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

F. Şirket Bilgileri

Ek bilgi almak için www.samandco.com.tr ve  aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz.

SAM BEBEK TEKSTİL ÜRÜN. SAN ve TİC. LTD. STI.

Adres:  Bagdat Cad. Camfıstıgı sok. Tac Is Merkezi No:2/10 İSTANBUL - TURKIYE 

Müşteri Hizmetleri: info@samandco.com.tr

bottom of page